Snickerivirke

Snickerivirke


Till dig som hellre snickrar själv säljer vi sågat massivträ, faner och skivmaterial av högsta kvalitet. Du köper direkt från vårt eget virkeslager och får ett virke som är avfuktat och redo att användas.


Artiklarna i listan nedan är enbart en förteckning över det mest förekommande virket hos oss. Vi kan ta hem massivträ av i princip vilket träslag som helst, i många olika dimensioner. Även skivor förekommer i många fler dimensioner än de du ser nedan. Hör av dig så hjälper vi dig gärna!Köpvillkor


Samtliga priser inkluderar moms. Betalning sker via Swish eller mot faktura.


Om så önskas grovkapar vi massivträ och skivor utan extra kostnad. All bearbetning utöver detta (tex fräsning, hyvling, kantlistning mm.) utföres på löpande räkning. Du kan också såga för hand eller med egen medhavd cirkelsåg hos oss.


För beställningsvaror tillkommer en hemtagningsavgift på 100 kr vid orderbelopp på mindre än 1000 kr ink moms.


Du beställer via telefon 046-253797 eller email till info@sliparebackensfinsnickeri.seMätning av virke


Virkets nominella tjocklek används vid beräkning av virkets volym.


För virke som säljs i fallande bredd mäts den faktiska bredden. Även virke som ursprunligen säljs i tum, tex amerikansk vitek, mäts i millimeter hos oss och avrundas inte upp till närmsta tum, utan du betalar för den faktiska bredden.


För virke som säljs med fasta bredder är det den nominella bredden som gäller.


Längden avrundas till närmsta decimeter.


För okantat virke gäller att bredden mäts mitt (i längdriktningen) på planken och inkluderar en av vankanterna.Lagerförda varor


Lagerförda varor kan normalt hämtas 7 dagar i veckan. Ring på 046-253797 alternativt 0708-646957 innan så att det säkert är någon inne.Beställningsvaror


Beställda varor kan avhämtas från fredagar jämn vecka. Sista beställningsdag är fredagar ojämn vecka.Frakt


Vi har för närvarande ingen möjlighet att skicka virke, utan den enda möjligheten är att du hämtar hos oss.Att tänka på när du köper massivträ och skivor


Kantat virke har ett rektangulärt tvärsnitt, alla sidor är sågade och kanterna är parallella. På det okantade virket är endast flatsidorna sågade.

Generellt sett håller det okantade virket högst klass. Sprickor i mitten på breda okantade plank är dock vanligt. 


Räkna med att du behöver rensåga kanter på skivor. Snittytorna är ofta i dålig kvalitet och hörnen inte alltid exakt 90 grader. Dessutom har kanterna ofta små skador efter transport. Räkna med att åtminstone 20 mm försvinner på bredden och längden på en skiva innan du kan tillverka finsnickerier med den. Vi kan ta hem skivor i större format om så önskas.Fuktkvot


Trä strävar alltid efter att uppnå ”jämnviktsfuktkvot”, dvs jämnvikt med den omgivande luftens relativa luftfuktighet (RF) och temperatur. För att uppnå jämviktsfuktkvot behöver ett för torrt virke ta upp fukt och ett för fuktigt behöver avge fukt. Båda dessa förändringar innebär att träet förändrar storlek, sväller respektive krymper. I värsta fall kan det också vridas eller spricka. För att möjligaste mån undvika detta bör man arbeta med virke som har en fuktkvot som är så nära den som råder i luften där det färdiga alstret ska vara.


Beräkningar kring fuktkvot i virke är relativt komplext och även omgivningens temperatur spelar in. Dessutom varierar RF, även inomhus, över tid. Detta i kombination med att de flesta enklare fuktmätare inte är några under av precision gör att vi istället rekommenderar några enkla tumregler:


Möbler, inredningar och andra specialsnickerier bör utföras i sk. möbeltorrt virke, typiskt 6-9% fuktkvot. Lister, socklar, foder etc kan gå upp till 10% (på många håll anges att dessa typer av snickerier även kan ha upp till 12% fuktkvot, men det rekommenderar inte vi). Fönsterkarmar och ytterbågar 11-14%. Observera att allt vårt virke förvaras i 50% RF, vilket innebär att framförallt furu avsedd för fönster och dörrtillverkning (Scantling och Stamvara) kan ha lägre fuktkvot i verkligheten än vad som anges i prislistan. Vårt virke har aldrig högre fuktkvot än vad som anges i listan.Hittar inte vad du söker eller vet du inte vad det är du behöver?


Ring oss, vi har möjlighet att ta hem alla typer av massivträ och skivmaterial och vi hjälper dig gärna.
Beskrivning massivträ


Furu

Vår furu är svensk. Sidobrädorna är oftast från Småland, övrigt norrländskt. Furu är ett ljust träslag, gul-vitt i ytveden och brunt med dragning åt det röda i kärnan. Ådringen är tydlig. Furu är mjukt, lätt och lättbearbetat. Används för fönster, dörrar, trappor och möbler. Kärnvirket har god beständighet mot röta.

Densitet: 500-550 kg/m³

Ursprung: Sverige


Furu finns i följande sorteringar:


Furu o/s

Kantad furu av enklare sortering. Kvist förekommer, kärna är accepterad på baksidan. Märg och sprickor kan förekomma.  Används för exempelvis dörr- och fönsterkarmar samt för invändiga snickerier där träet inte är synligt. Fuktkvot 8-10%.


Stamvara

Okantade furuplank sågade rakt igenom kärnan på träet. I regel stående årsringar och stor andel kärnvirke. Kvist förekommer. Räkna med att mitten (märgen och närmast omgivande trä) måste sågas bort, liksom rensågning av vankanten innan användning. Används bland annat för ytterbågar till fönster samt utvändiga snickerier av hög kvalitet och med gott rötmotstånd. Fuktkvot 12-14%


Scantling

Kantad furu av hög kvalitet. Stor andel kärnvirke. Ibland är märgen med. Anges vara tresidigt kvistfri, men det uppnås sällan i verkligheten. Generellt sett är det dock virke av hög kvalitet, lämpligt för tillverkning av exempelvis fönster och dörrar. Fuktkvot 12-14%


Sidobrädor

Brädor och plank utsågade ur sidan på stocken, och med lite eller ingen kärnved. Dessa anges vara tresidigt rena från kvist, men det uppnås sällan i verkligheten. Generellt sett är det dock virke av väldigt hög kvalitet, lämpligt för möbler, innebågar till fönster, listverk med mera. Avsaknaden av kärnvirke gör dock sidobrädorna olämpliga i sammanhang där röta kan vara en risk. Speciellt de okantade planken är av exceptionellt hög kvalitet. Fuktkvot 8-10%.Lärk, sibirisk

Lärk importerad från Sibirien. Tätvuxet, okantat trä av mycket hög kvalitet och med mycket hög andel kärnvirke. Sprickor i mitten av breda plank förekommer. Lärken har mycket tydliga årsringar. Mycket god rötbeständighet i kärnvirket. Vår sibiriska lärk skall ej jämföras med svensk eller europeisk lärk som är av betydligt lägre kvalitet. Den skall inte heller jämföras med lärk som är upphyvlad till trall eller reglar, den okantade är av en mycket högre kvalitet. Utmärkt för fönster, dörrar och snickerier av hög kvalitet både utom- och inomhus. Var uppmärksam på att de höga halterna av harts i kärnvirket kan kräva speciella åtgärder vid målning. Mycket otrevliga, nästan osynliga stickor i sågat format.

Densitet: 500-550 kg/m³

Ursprung: SibirienVitek europeisk

Ek skiftar mellan ljus ytved och en tydligt markerad, mörkare kärna. Tungt, hårt och starkt. Grov ådring med lösa partier. Karakteristiskt utseende på ändträet med tydliga märgstrålar. Relativt hårt att bearbeta. Kärnveden har mycket god rötbeständighet. Vår europeiska ek kommer från Kroatien. Används till möbler, inredningar, båtbygge, tunnor mm.

Densitet: 700-750 kg/m³

Ursprung: KroatienVitek amerikansk

Ett billigare alternativ till den europeiska eken. Ofta ljusare än den europeiska eken och kan ibland gå i rosa. Normalt sett är ytveden gulvit och kärnvirket brunt. Samma markerade kärna som den europeiska eken. Markerade märgstrålar. Virket är starkt, tung och hårt och relativt hårt att bearbeta. Kärnvirket har mycket god rötbeständighet.

Densitet: 700-750 kg/m³

Ursprung: NordamerikaAsk

Ask är starkt, tungt och hårt. Ytveden är gulvit. Ask går utmärkt att böja, helst via basning. Dålig rötbeständighet. Till skillnad från de flesta andra träslag så används företrädelsevis den ljusa ytveden istället för den mörkare kärnan. Årsringarna är tydligt markerade.

Används till möbler, verktygsskaft, golv, trappor mm.

Densitet: 600-830 kg/m³

Ursprung: Nordamerika och Europa.Bok (lättbasad rödbok)

Bok är oftast ljusbrunt med dragning åt det röda. Bok är tungt, hårt och segt men med dålig rötbeständighet. Utmärkt att bearbeta både med maskiner och handverktyg, även om det är ganska hårt. Ofta en jämn struktur.

Densitet: 650-750 kg/m³

Ursprung: EuropaLönn

Ett ljust, ibland nästan vitt träslag, ganska lik björk. Hårt och slitstarkt. Bra att bearbeta, ibland med viss tendens att bränna vid exempelvis fräsning. Liten skillnad mellan ytved och kärnved. Vackert och lite underskattat träslag. Dåligt motstånd mot röta. Används för möbler, inredningar, golv mm.

Densitet: 650-750 kg/m³

Ursprung: NordamerikaPoppel

Lätt, mjukt men relativt sin vikt starkt. Dålig rötbeständighet. Ofta fint, rakvuxet virke med mycket lite kvist. Bra att bearbeta. Oftast grönaktig i tonen annars ljust beige. Används inomhus för täckmålade ytor.

Densitet: 420-480 kg/m³

Ursprung: NordamerikaValnöt amerikansk

Chokladbrunt trä, ibland med mörkare strimmor. Amerikansk valnöt är mörkare och mer jämn i färgen än den europeiska (vilken vi normalt inte använder). Träet blir efterhand ljusare, till skillnad från många andra träslag som mörknar med tiden. Utmärkt att bearbeta och bra att böja. Utmärkt motstånd mot röta. Används för möbler, inredningar, fanér mm.

Densitet: 600-650 kg/m³

Ursprung: NordamerikaKörsbär

Ljusbrunt träslag som ofta går i rosa eller rödbrunt i kärnan. Ytveden är ljusgul. Både kärna och ytved mörknar med tiden. Bränner relativt lätt, försiktighet krävs vid exempelvis fräsning. I övrigt bra att bearbeta. Relativt bra att böja. Används för möbler och inredningar.

Densitet: 550-600 kg/m³

Ursprung: NordamerikaBjörk

Björk är ett ljust, vitgult träslag. Årsringarna är inte alls så tydliga som hos tex ask. Böjbart och lättbearbetat men kan ibland ha problem med urrviningar, där virket plötsligt ”ändrar riktning”. Björk är medelhårt med dålig rötbeständighet. Ofta stor likhet med Lönn.

Används till möbler, inredningar, plywood och golv mm.

Densitet: 550-670 kg/m³

Ursprung: FinlandIroko

Afrikanskt träslag som ibland ersätter den dyrare teaken. Kärnveden är oftast gulbrun, vilken mörknar över tid. Ytveden är tydligt avskilj och är betydligt ljusare och gulare än kärnveden. Slitstyrkan är mycket god. Iroko har utmärkt rötmotstånd. I träet förekommer ibland kalciumkarbonat vilket kan medföra högt verktygsslitage. Används till möbler, inredningar, båtbygge, svarvning mm.

Densitet: 600-700 kg/m³

Ursprung: AfrikaKhayamahogny

Mahogny är ett samlingsnamn för ett antal olika träslag. Ett av dessa är så kallad Afrikansk Mahogny, också kallad Khayamahogny. Veden varierar i hårdhet men är relativt lätt att bearbeta och slipa. Används för möbler och inredning i båtar.

Densitet: 600-650 kg/m³

Ursprung: AfrikaMerbau

Starkt, tungt och hårt. Rödbrunt fast ibland skiftande mot ljusare brunt och ibland gult. Gula streck kan förekomma. Används till möbler, bänkskivor och trösklar. Bra att svarva.  Mycket rötbeständigt. Stort verktygsslitage vid bearbetning.

Densitet: 800-850 kg/m³

Ursprung: SydostasienAlm

Ett vackert träslag som segt och relativt lätt att böja. Kan ibland ha flerfärgade partier som efterhand ändrar färg till mörkt brun. Innehåller relativt ofta spänningar som släpper vid bearbetning. I övrigt beständigt mot sprickor. Relativt lätt att bearbeta.

Kan användas i en mängd olika applikationer tex golv, möbler, verktygsskaft etc.

Densitet: 550-600 kg/m³

Ursprung: NordamerikaTeak

Gyllenbrunt trä med säregen doft. Mörkbruna eller svarta strimmor är vanligt. Träet mörknar med tiden. Ett fett och oljigt träslag. Mjukt att slipa och bearbeta men träet tar upp mineraler från marken vilket ger stort verktygsslitage. Extremt röttåligt. Speciella förberedelser krävs innan limning och ytbearbetning. Används för möbler, fönster och dörrar.

Densitet: 600-700 kg/m³

Ursprung: ThailandÖvrigt massivträ

Förutom ovan nämnda träslag kan vi ta hem alla träslag som förekommer på marknaden, till exempel Oregon Pine, Basswood, Alder, Gaboon, Wenge, Ipe, Abachi, Lind, Al, Asp, Ceder, Hickory, Balsa, Masurbjörk, En, Päron med mera.Beskrivning skivmaterial


MDF

Medium Density Fibreboard är en träfiberskiva tillverkad av antingen furu eller bok, beroende på kvalitet. Vår MDF är av industrikvalitet och mycket lämplig för finsnickeri.

Densitet: 740 kg/m³


Fanerade MDF-skivor

MDF-skivor med 0,7mm fanér på båda sidor. Lämpliga för möbler och inredningar inomhus.

Densitet: 740 kg/m³


Genomfärgad MDF

En hårdare MDF-skiva, på gränsen till HDF (High Density fibreboard). Skivan är helt genomfärgad.

Densitet: 760 kg/m³


Plywood

Skivmaterial uppbyggt av korslagda fanér. Styvt, formstabilt och starkt. Plywood märkt EXT är limmat med kok- och vattenfast lim. Plywood märkt INT är endast avsedd för inomhusbruk och är ej limmat med vattenfast lim.

Kvaliten på ytfaneret uttrycks med B (högsta klassen, hela fanerark utan defekter. Enstaka små kvistar kan förekomma) eller BB (näst högsta klassen, här finns enstaka lagningar och enstaka fasta mindre kvistar). På beställning kan vi ta hem enklare sorteringar.


OSB

Oriented strand board är en träfiberskiva som består av limmade och pressade träfibrer av furu. Skivan är stark och samtidigt lättare än en spånskiva.Kommentarer till prislistan


Fallande bredd innebär att virket inte är klyvt till en specifik bredd, utan det varierar i högen.


Fallande längd innebär att virket inte är kapat till en specifik längd, utan det varierar i högen.


EXT: Exteriörlimmad plywood


INT: Interiörlimmad plywood

Artikel

Tjocklek

Bredd

Längd

Fuktkvot

Lagervara

Pris/m

Pris/m³

Pris/skiva

Furu o/s 63x125

63

125

fallande

8-10%

Ja

77 krFuru o/s 50x125

50

125

fallande

8-10%

Ja

61 krFuru o/s 50x175

50

175

fallande

8-10%

Ja

86 kr
Furu stamvara

40

okantad

fallande

12-14%

Ja


10 125 krFuru scantling 50x125

50

125

fallande

12-14%

Ja

118 krFuru scantling 63x125

63

125

fallande

12-14%

Ja

148 kr
Furu sidobrädor 25x150

25

150

fallande

8-10%

Ja

61 krFuru sidobrädor 38x175

38

175

fallande

8-10%

Ja

109 kr
Furu sidobrädor okant 38mm

38

okantad

fallande

8-10%18 218 kr


Furu sidobrädor okant 50mm

50

okantad

fallande

8-10%18 218 krLärk sibirisk sidobrädor okant 38

38

okantad

fallande

8-10%17 812 kr


Lärk sibirisk sidobrädor okant 50

50

okantad

fallande

8-10%24 781 krEk, europeisk, rustik okant 52

52

okantad

fallande

8-10%

Ja


18 312 krEk europeisk, extra prima 26

26

fallande

fallande

8-10%

Ja


47 500 kr


Ek europeisk, extra prima 52

52

fallande

fallande

8-10%

Ja


52 500 kr


Ek europeisk, extra prima 80

80

fallande

fallande

10-12%72 500 krEk amerikansk prima 26

26

fallande

2,7 - 3m

8-10%32 500 kr


Ek amerikansk prima 52

52

fallande

2,4m

8-10%43 750 krAsk amerikansk prima 26

26

fallande

fallande

8-10%

Ja


31 125 krAsk amerikansk prima 52

52

fallande

fallande

8-10%

Ja


34 687 krBok 26 lättbasad

26

fallande

fallande

8-10%23 437 kr


Bok 52 lättbasad

52

fallande

fallande

8-10%20 843 krLönn amerikansk 26 prima

26

fallande

fallande

8-10%27 437 kr


Lönn amerikansk 52 prima

52

fallande

fallande

8-10%34 562 krPoppel amerikansk 26 prima

26

fallande

fallande

8-10%16 312 kr


Poppel amerikansk 52 prima

52

fallande

fallande

8-10%17 687 krValnöt amerikansk extra prima 26

26

fallande

fallande

8-10%60 000 kr


Valnöt amerikansk extra prima 52

52

fallande

fallande

8-10%68 750 kr


Valnöt amerikansk prima 32

32

fallande

fallande

8-10%44 125 krKörsbär amerikansk extra prima 26

26

fallande

fallande

8-10%33 312 kr


Körsbär amerikansk extra prima 32

32

fallande

fallande

8-10%40 281 kr


Körsbär amerikansk prima 40

40

fallande

fallande

8-10%33 468 kr


Körsbär amerikansk prima 52

52

fallande

fallande

8-10%42 500 krBjörk finsk extra prima 26x150

26

150

fallande

8-10%29 400 kr


Björk finsk extra prima okantad 52

52

okantad

fallande

8-10%18 500 krIroko 52x130 prima

52

130

fallande

8-10%42 500 krKhayamahogny 26 okant extra prima

26

okantad

fallande

8-10%45 672 kr


Khayamahogny 52 okant extra prima

52

okantad

fallande

8-10%35 456 krMerbau 52x205 prima

52

205

fallande

8-10%59 500 krAlm amerikansk 52 prima

52

fallande

fallande

8-10%34 062 kr

Artikel

Tjocklek

Bredd

Längd

Fuktkvot

LagervaraPris/skiva

MDF 4

4

1220

2440

8-10%

Ja130 kr

MDF 6

6

1220

2440

8-10%

Ja173 kr

MDF 10

10

1220

2440

8-10%

Ja244 kr

MDF 12 pluskvalitet

12

1220

2440

8-10%

Ja277 kr

MDF 16 pluskvalitet

16

1220

2440

8-10%

Ja352 kr

MDF 19 pluskvalitet

19

1220

2440

8-10%

Ja435 kr

MDF 25

25

1220

2440

8-10%
651 kr


Askfanerad MDF 19 A/B

19

1220

2440

8-10%
1 006 kr

Bokfanerad MDF 19 A/B

19

1220

2440

8-10%
881 kr

Björkfanerad MDF 19 A/B

19

1220

2440

8-10%
1 044 kr

Ekfanerad MDF 19 A/B

19

1220

2440

8-10%
1 170 kr

Valnötsfanerad MDF 19 A/B

19

1220

2440

8-10%
1 357 kr


Genomfärgad MDF mörkgrå 12

12

1220

2440

8-10%
740 kr

Genomfärgad MDF mörkgrå 16

16

1220

2440

8-10%
960 kr

Genomfärgad MDF mörkgrå 19

19

1220

2440

8-10%

Ja1 110 kr


Björkplywood B/BB EXT 4

4

1220

2440

8-10%
668 kr

Björkplywood B/BB EXT 9

9

1220

2440

8-10% 

895 kr

Björkplywood B/BB EXT 12

12

1220

2440

8-10%

Ja1 091 kr

Björkplywood B/BB EXT 15

15

1220

2440

8-10%
1 317 kr

Björkplywood B/BB EXT 18

18

1220

2440

8-10%
1 455 kr


Björkplywood BB/BB EXT 9

9

1220

2440

8-10%
615 kr

Björkplywood BB/BB EXT 12

12

1220

2440

8-10%

Ja778 kr


Björkplywood rysk B/BB INT 4

4

1525

1525

8-10%

Ja248 kr

Björkplywood rysk B/BB INT 6

6

1525

1525

8-10%
346 kr

Björkplywood rysk B/BB INT 9

9

1525

1525

8-10%
414 kr

Björkplywood rysk B/BB INT 12

12

1525

1525

8-10%

Ja516 kr

Björkplywood rysk B/BB INT 15

15

1525

1525

8-10%

Ja621 kr

Björkplywood rysk B/BB INT 18

18

1525

1525

8-10%

Ja708 kr


Furuplywood B/BB EXT 10

10

1220

2440

8-10%
631 kr

Furuplywood B/BB EXT 12

12

1220

2440

8-10%
738 kr


Furuplywood BB/X EXT 12

12

1220

2440

8-10%
518 kr

Furuplywood BB/X EXT 12 2000x1000

12

1000

2000

8-10%
363 kr


Slitskyddsplywood 12x1250x2500

12

1250

2500

8-10%
976 kr


OSB 15

15

1200

2440

8-10%
348 kr

OSB 18

18

1200

2440

8-10%
416 kr